49 degë studimi

Në Universitetin eCampus ofrohen degë studimi tradicionale dhe novatore, me hyrje të lirë, pa provime pranimi, të gjitha të orientuara drejt botës së punës.

Planet e studimit përditësohen vazhdimisht për të të garantuar njohuri universitare vërtet konkurruese, të cilat mund t’i aplikosh menjëherë në jetën profesionale.

Kliko fakultetin për të cilin ke interes, zbulo të gjithë ofertën tonë dhe zgjidh degën e studimit që bën për ty.

Bachelor

 • Shërbime juridike për kompanitë
 • Shkenca penitenciale, profili i burgjeve
 • Shërbime juridike, profili kriminalistikë
 • Shkenca politike dhe shoqërore
 • Shkenca të Komunikimit institucional dhe të biznesit
 • Shkenca të Komunikimit, profili Marketing Dixhital
 • Shkenca të Komunikimit, profili Argëtim Dixhital dhe Lojëra
 • Shkenca të Komunikimit, profili Influencer

Master

 •  Juridik

Bachelor

 • Inxhinieri industriale, profili menaxhim
 • Inxhinieri industriale, profili energjitike
 • Inxhinieri industriale, profili kimik
 • Inxhinieri industriale, profili mjete hibride dhe elektrike
 • Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisi
 • Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisore, profili peizazh
 • Inxhinieria informatike dhe automatizimi, profili sistemet e përpunimit dhe kontrollit të të dhënave
 • Inxhinieria informatike dhe automatizimi, profili i Dron-eve
 • Inxhinieri informatike dhe e aplikacioneve

Master

 • Inxhinieri Industriale, profili teknologjik i menaxhimit
 • Inxhinieri Industriale, profili termomekanik
 • Inxhinieri Industriale, profili projektim mekanik
 • Inxhinieri Industriale 4.0
 • Inxhinieri Ndërtimi
 • Inxhinieri Informatike dhe Automatizim

Bachelor

 • Ekonomi dhe tregti
 • Psikoekonomi
 • Shkenca bankare dhe Sigurime
 • Start-up për ndërmarrjet dhe modelet e biznesit

Master

 • Shkenca Ekonomike

Bachelor

 • Shkencat dhe teknikat psikologjike
 • Shkenca të edukimit dhe të trajnimit
 • Shkenca të edukimit dhe të trajnimit, Cikli parashkollor
 • Shkenca Biologjike
 • Shkenca të aktiviteteve motorike dhe sportive
 • Menaxhim i sporteve dhe futbollit

Master

 • Psikologji klinike dhe dinamike
 • Psikologji juridike
 • Psikologji dhe teknika të reja
 • Shkenca pedagogjike dhe humane
 • Shkenca pedagogjike, profili i aftësive ndryshe
 • Shkenca të ushtrimeve fizike për mirëqenien dhe shëndetin

Bachelor

 • Letërsi, art, muzikë dhe spektakël, profili artistik audioviziv dhe argëtues
 • Letërsi, art, muzikë dhe spektal, profili letrar
 • Disiplina të dizajnit dhe modës
 • Gjuhët dhe kulturat e Evropës dhe pjesës tjetër të botës

Master

 • Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profil i promovimeve kulturore
 • Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profili filologjik
 • Gjuhë dhe letërsi europiane
 • Përkthim dhe procese ndërkulturore

Informohu Tani

  Konverto diplomën tënde!

  Bëhu pjesë e tregut Europian të punës.

  Mëso më Shumë