BACHELOR SI INFLUENCER

Kohëzgjatja e kursit: 3 vjet – Kredite: 180

Kurrikula e Influencer-it në Shkencat e Komunikimit ofron mundësinë e krijimit të aftësive dhe mjeteve të nevojshme për të adresuar në mënyrë adekuate atë që mund të përcaktojmë si marketingun e ri, atë social “viral”, i cili gradualisht po përjashton marketingun tradicional. Figura e influencuesit, megjithëse aktualisht nuk është një profesion i mirëfilltë, gjithnjë e më shumë kërkohet nga kompani, marka tregtare dhe agjenci reklamash, pikërisht për shkak të aftësisë që ai ka për të përcjellë mesazhe tek publiku që i shikon ata si një model të besueshëmm dhe janë të gatshëm ti ndjekin këshillat. Kjo diplomë synon të plotësojë boshllëkun arsimor aktual me një program të dedikuar dhe të mirëmenduar, pasi një nga kritikat më të dukshme në këtë fushë të re është pikërisht mungesa e bazave të forta dhe përgatitja teknike e atyre që po hyjnë në profesionin e influencuesit.

MUNDËSI PUNËSIMI

Kjo diplomë lejon marrjen e aftësive solide për ata që janë të gatshëm të kryejnë këtë aktivitet të ri, në rritje të vazhdueshme, por gjithashtu siguron mjete të dobishme për ata që në fakt e kryejnë atë por aspirojnë të thellojnë njohuritë e tyre dhe / ose të përfitojnë mjete të reja të punës. Përgatitja e ofruar nga kjo kurrikulë, serioze dhe rigoroze, do të lejojë Influencerin të kryejë një aktivitet profesional të besueshëm dhe të qëndrueshëm me kalimin e kohës, veçanërisht në sektorin e Modës dhe Bukurisë, një nga fushat me kërkesën më të madhe për marketingun e Influencer. Në ditët e sotme në Itali profesioni i influencuesit nuk është një profesion i mirëfilltë zyrtarisht. Sidoqoftë, në botën anglo-saksone, blogerët, instagramuesit, youtubers dhe influencuesit në përgjithësi janë midis profesionistëve më të rinj dhe të kërkuar nga markat tregtare dhe agjencitë e reklamave. Dhe ky realitet ka ardhur fuqishëm në vendin tonë. Studimi i fundit Brandmanic nga 2018 tregon se në vetëm dy vjet ka pasur një rritje prej 6.4% të numrit të Influencer që marrin kompensim financiar për punën e tyre, si për një publikim ashtu edhe për paketë publikimesh.

METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES

Kursi trajnon figurën profesionale të Influencer-it, një figurë e lindur kohët e fundit nga rrjetet sociale dhe që, në sajë të besimit të publikut, luan rolin e “ambasadorit” të vetvetes dhe të markave që përfaqëson. Influenceri është një përshkrues, një “udhëheqës” i opinionit që mund të marrë kompensim financiar për punën e tij. Disa Influencer vijnë nga bota e të famshmëve, por shumica dërrmuese “vijnë nga askund” duke gjetur hapësirën e tyre për një rrugë karriere. Ky kombinim i dëshirës për famë, bashkë me mundësinë për ta bërë këtë rol një punë të vërtetë, ka krijuar një tërheqje të madhe, kryesisht për të rinjtë të cilët janë të gatshëm ta kthejnë këtë aktivitet në një profesion të mirëfilltë. Në këtë kontekst, bëhet e domosdoshme të ofrohet në treg me një trajnim të përshtatshëm akademik: kjo diplomë synon të përgatisë një figurë të aftë për të kryer aktivitetin e tij / saj në një mënyrë profesionale, duke u liruar nga ajo mungesë e ashpërsisë dhe praktikave jo të përshtatshme që penalizojnë ata që aspirojnë rolin e Influencer-it, por nuk kanë përgatitjen e duhur për t’iu afruar këtij sektori me kompetencë.

Kursi i studimit është strukturuar për tre vjet: viti i parë merret me tema të tilla si semiotika dhe filozofia e gjuhëve, estetika e komunikimit, teknologjia e informacionit, teknika, historia dhe gjuha e mediave audiovizive. Viti i dytë hyn në detaje në disa disiplina të tilla si psikologjia dhe sociologjia e modës, duke zgjeruar njohuritë e studentit në fushën e komunikimit falë disiplinave të tilla si E drejta e informacionit dhe komunikimit ose sociologjia e komunikimit dhe informacionit. Viti i fundit përfshin pjesëmarrjen në laboratore tematike, duke filluar nga shkrimet institucionale dhe reklamuese deri në leximin e imazheve, dhe përfundon me trajnime dhe praktika orientuese.

SUBJEKTET E STUDIMIT

: Semiotika dhe Filozofia e Gjuhëve, Shkenca Kompjuterike, Estetika e Komunikimit, Sociologjia e Proceseve Ekonomike, Teknika, Historia dhe Gjuha e Mediave Audiovizive, Organizata e Biznesit

: E drejta e informacionit dhe komunikimit, Metodologjia e kërkimit social, gjuha angleze, Sociologjia e komunikimit dhe informacionit, Psikologjia e modës, Sociologjia e modës, Planifikimi, proceset dhe sjelljet organizative, Lëndë me zgjedhje

: Gjuhët e mediave të reja, Etika e komunikimit, Marketingu i mediave sociale, gjuha spanjolle, seminari i shkrimit institucional dhe reklamues, seminari i shkrimit, seminari i leximit të imazheve, Lëndë me zgjedhje, praktika trajnimi dhe orientimi, provimi përfundimtar

Lëndë me zgjedhje: Organizimi i eventeve dhe zyra e shtypit, Semiotika e tekstit, Psikologjia e komunikimit, Komunikimi ndërkulturor i proceseve politike dhe shoqërore multi -level  E drejta private, Komunikimi i biznesit, Antropologjia ligjore dhe komunikimi i sistemeve kulturore, Historia e televizionit , Qeverisja e Bashkimit Evropian, Historia e gazetarisë, Marketingu urban dhe territorial, Menaxhimi i biznesit dhe marketing, Psikologjia e punës, Strategjitë e biznesit dhe menaxhimi i komunikimit, Ligji i marrëdhënieve sindikale dhe industriale, Marketingu i përmbajtjes në internet, Automatizimi i marketingut & menaxhimi i reputacionit.

Doni të dini më shumë?

Për më shumë informacion mbi diplomën e Influencer-it plotësoni formularin. Ne do t’ju kontaktojmë sa më shpejt të jetë e mundur.

Merr më shumë informacion!

Plotëso të dhënat më poshtë dhe dikush nga stafi ynë do ju kontaktojë.