Kreu2021-01-20T08:28:19+00:00

 Universiteti eCampus

Universiteti Pranë Jush!

Mirë se erdhët ne Universitetin eCampus !

Universiteti eCampus është një nga universitetet online më të rëndësishme në Itali me mbi 90,000 studentë dhe seli në Novedrate, Como dhe mbi 12 seli në të gjitha rajonet e Italisë.

eCampus ofron Mundësinë për të studiuar në 5 fakultete dhe 49 degë të ndryshme. Diploma Bachelor dhe Master të njohura në të gjithë BE-në!

 

Avantazhet e eCampus!

 • GJITHMONË HAPUR

  Me Universitetin eCampus nuk keni pse prisni deri në semestrin tjetër për të filluar leksionet tuaja. Ju mund të regjistroheni në çdo periudhë të vitit.

 • STUDIO NGA SHTËPIA

  Nuk keni pse riktheheni në kampusin e universitetit, pasi mund të studioni nga shtëpia juaj.

 • MENTOR PERSONAL

  Pedagogët me eksperiencë do ju ndihmojnë përgjatë rrugëtimit tuaj edukativ.

 • KARRIERË EUROPIANE

  eCampus gives you the skills and techniques to build a successful career.

 • SUDIO NË ÇDO KOHË

  Ju do të keni akses për të ndjekur leksionet nga stafi i universitetit, kurdo që të të duhen.

 • PAGESË ME KËSTE

  Pagesat janë të lehta për t’u kryer dhe fleksibël.

56 Degë Studimi, 5 Fakultete

DREJTËSI

Shërbimet juridike, profili Shërbime juridike për kompanitë
Shërbimet juridike, profili Penitenciar
Shërbimet juridike, profili kriminalistikë
Shkenca politike dhe shoqërore
Shkencat e Komunikimit, profili Komunikimi institucional dhe i biznesit
Shkenca të Komunikimit, profili Marketing Dixhital
Shkenca të komunikimit, profili Digital Entertainment and Gaming
Shkenca të Komunikimit, profili Influencer

Juridik

Master specialist i marketingut digjital CDO
Marrëdhënie ndërkombëtare për mbrojtjen e individit dhe Inteligjencës Kombëtare
Design digjital dhe grafik
Kriminalistikë
Ekspert në menaxhimin e komunikimit
Ekspert në turizëm dhe menaxhim të trashëgimisë kulturore
Qeverisja shumëplanëshe. Planifikimi dhe Menaxhimi i Politikave Publike për Integrim
Shkencat e Informacionit për Sigurinë

INXHINIERI

Inxhinieri industriale, profili menaxhim
Inxhinieri industriale, profili energjetik
Inxhinieri industriale, profili kimik
Inxhinieri industriale, profili mjete hibride dhe elektrike
Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisi, profili Urbanistik
Inxhinieri ndërtimi dhe mjedisore, profili peizazh
Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili sistemet e përpunimit dhe kontrollit të të dhënave
Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili i Dron-eve
Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili Database
Inxhinieri informatike dhe automatizimi, profili Inxhinieri Informatike dhe e Aplikacioneve
Inxhinieri Industriale, profili teknologjik i menaxhimit
Inxhinieri Industriale, profili termomekanik
Inxhinieri Industriale, profili projektim mekanik
Inxhinieri Industriale 4.0
Inxhinieri Ndërtimi dhe Mjedisi
Inxhinieri Ndërtimi dhe mjedisi, profili Struktura dhe territori
Inxhinieri Ndërtimi dhe mjedisi, profile menaxhim mirëmbajtje dhe kontroll i ndërtimeve
Inxhinieri Informatike dhe Automatizim
Inxhinieri Informatike dhe Automatizim, profili Inteligjence Artificiale
Inxhinieri Informatike dhe Automatizim, profili Cybersecurity

Mbrojtja, vlërësimi dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore të Kishës

EKONOMI

Ekonomi dhe tregti
Ekonomi profili Psikoekonomi
Ekonomi profili Shkenca bankare dhe Sigurime
Ekonomi profili Start-up për ndërmarrjet dhe modelet e biznesit

Shkencat e Ekonomisë
Shkenca Ekonomike profili Ekonomia e Gjelbër dhe e zhvillimit të qëndrueshëm
Shkenca Ekonomike profili e-commerce dhe menaxhim digjital

Master në Administrim Biznesi

PSIKOLOGJI

Shkencat dhe teknikat psikologjike
Shkenca të edukimit dhe të trajnimit
Shkenca të edukimit dhe të trajnimit, Cikli parashkollor
Shkenca Biologjike
Shkenca të aktiviteteve motorike dhe sportive
Menaxhim i sporteve dhe futbollit
Psikologji klinike dhe dinamike
Psikologji juridike
Psikologji dhe teknika të reja
Shkenca pedagogjike dhe humane
Shkenca pedagogjike, profili i aftësive të veçanta
Shkenca pedagogjike profili E-learning, didaktika digjitale dhe edukim mediatik
Shkenca të ushtrimeve fizike për mirëqenien dhe shëndetin

Menaxhimi urgjencave
Menaxhimi 4.0 në struktura shëndetësore
Lazerologji – Teknologjia e lazerit në mjekësi, kirurgji dhe stomatologji
Biomekanika dhe Ndërhyrja neurofiziologjike në posture
Estetika onkologjike: rindërtimi i imazhit
Infermieria në mjekësinë estetike
Menaxhimi dhe drejtimi i strukturave komplekse
Mjekësi estetike
Mjekësia estetiko-rindërtuese post-neoplastike
Teoria dhe metodologjia e stërvitjes në futboll
Menaxhimi dhe koordinimi i profesioneve shëndetësore
Menaxhimi dhe koordinimi i strukturave shëndetësore
Specializimi në fushën sociale dhe shëndetësore
Kujdesi paliativ dhe terapitë e dhimbjes
Drejtim i personelit dhe zhvillimi i burimeve njerëzore
Vlerësimi postural dhe analiza e lëvizjes
Specializim në infermierinë psikiatrike
Trajnimi i arsimtareve ne fushen sociale dhe shendetesore
Master Fusha Arsimore
Metodat e mësimdhënies dhe mjetet inovative për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore (BES)
Didaktikë metakonjitive: motivimi dhe të nxënit
Metodat e alternimit punë-shkollë
Metodologji didaktike për integrimin e nxënësve me çrregullime specifike në të nxënë (DSA)
Bullizmi: interpretim i fenomenit, parandalim dhe didaktika
Didaktika innovative për gjuhët e huaja
Didaktika e gjuhës italiane si gjuhë e dytë (L2)
Roli i drejtuesit të shkollës
Gloto didaktika e fëmijëve
Trajnimi i arsimtareve ne fushen sociale dhe shendetesore

LETËRSI

Letërsi, art, muzikë dhe spektakël, profili artistik audioviziv dhe argëtues
Letërsi, art, muzikë dhe spektal, profili letrar
Disiplina të dizajnit dhe modës
Gjuhët dhe kulturat e Evropës dhe pjesës tjetër të botës
Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profil i promovimeve kulturore
Letërsi, gjuhë dhe kulturë italiane, profili filologjik
Gjuhë dhe letërsi europiane moderne dhe përkthim ndërkulturor, profili gjuhë dhe letërsi europiane
Gjuhë dhe letërsi europiane moderne dhe përkthim ndërkulturor profili, përkthim dhe procese ndërkulturore
Menaxhimi i Markës së Modës
Menaxhimi i Komunikimit të Modës
Menaxhimi i Koleksionit të Modës
Letërsi dhe narracion

TË REJA

MASTER NIVELI I & II

January 7th, 2021|0 Comments

Larmishmëri zgjedhjesh profesionale Universiteti eCampus ofron master të nivelit të I-rë dhe II-të për fakultete të ndryshme, në degët: Menaxhimi urgjencave Qeverisja shumëplanëshe. Planifikimi dhe Menaxhimi i Politikave Publike për Integrim Menaxhimi 4.0 në [...]

BACHELOR SI INFLUENCER

January 24th, 2020|0 Comments

BACHELOR SI INFLUENCER Kohëzgjatja e kursit: 3 vjet - Kredite: 180 Kurrikula e Influencer-it në Shkencat e Komunikimit ofron mundësinë e krijimit të aftësive dhe mjeteve të nevojshme për të adresuar në mënyrë adekuate atë [...]

MASTER PËR DIXHITAL DHE GRAFIK DIZAJN

January 24th, 2020|0 Comments

Instrumentet e komunikimit dixhital ditët e sotme janë të pranishme në të gjitha strategjitë e kompanive dhe për të arritur një rezultat maksimal nevojiten aftësi shumë specifike sikurse një skenar i aftë për të përballuar [...]

Testimonials

“Jam shumë i lumtur që mirëpres Universitetin eCampus në Shqipëri. Jam i sigurt që ardhja e një universiteti telematik është një hap i rëndësishëm për zhvillimin e Shqipërisë. Të gjithë studentët do të kenë mundësinë të alternojnë studimet me punën, siç bëra edhe unë vite më parë kur studiova në eCampus. Shpresojmë që këta studentë t’i shërbejnë tregut shqiptar. Ne duhet të përpiqemi të mbajmë talentet brenda Shqipërisë. “

Z. Silvio Pedrazzi

CEO i Intesa San Paolo Bank Albania – Ish student i eCampus


“Ndër avantazhet e shumta të ofruara nga eCampus ishte edhe mundësia për të mos hequr dorë nga karriera ime, duke fituar përvoja të vazhdueshme dhe të reja. Universiteti ECampus tashmë më ka prezantuar me një sistem mësimor në distancë, i cili ofron njohjen me leksione shumë të hollësishme dhe koncize në lidhje me fushën time të studimit. Në secilën fazë të studimeve unë kam marrë ndihmën e nevojshme dhe kjo më ka ofruar mundësinë për të përfunduar studimet e mia në një kohë rekord.”

Arta Peto – Studente në MBA


“Sa herë që planifikoja të nisja studimet, gjithnjë më ka ndaluar diçka për të hedhur këtë hap. Fillimisht ishte kostoja e jetesës në një qytet tjetër, pastaj ishte mungesa e kohës. Pastaj u njoha me universitetin eCampus dhe kuptova se mund të pajisesha me një diplomë të huaj pa shpenzuar shuma të mëdha parash. Mund të studioja në një universitet pa sakrifikuar punën time. “

Arisela Hebovija – Studente Master në degën Drejtim dhe zhvillim i Burimeve Njerëzore


0
STUDENTE
0
FAKULTETE
0
DEGE STUDIMI

Selitë e eCampus

Konverto  Diplomën Tënde!

Be a part of European Market.

Mëso më Shumë
Go to Top